BMI kalkulator (KMI) - For menn og kvinner

BMIBMRKalorikalkulator

  Temaer som overvekt og undervekt, eller muligens mer presist din idealvekt, er noe som diskuteres ofte. Medier, magasiner, treningssentre, og pausepraten i kantina handler ofte om trening og helse. Men hva er egentlig riktig vekt?

  Unektelig har vekt en viktig effekt på vår helse. Kostholdet vårt definerer blant annet sjansene for å unngå diabetes og andre livsstilssykdommer. Samtidig vet vi at et undervektig barn for eksempel vil slite med å vokse tilstrekkelig. Det er derfor foreldre, skoler, idretten, organisasjoner, og selv regjeringen bryr seg med din vekt.

  Flyttesalg

  Men hvordan identifiserer vi egentlig hva idealvekt for en nordmann er? Vi er alle forskjellige, og gjennomsnittsvekt i Norge er for eksempel ingen god indikator. Dersom du er 2 meter høy og veier 100 kg, så er tross alt ikke snittet veldig relevant.

  En bedre indikator vil da være forholdet mellom vekt og høyde. Du kan teste ut dette forholdet gjennom vår BMI test. Det er nettopp BMI vi skal diskutere i denne artikkelen. Hva er egentlig BMI, og hvorfor er dette blitt en såpass populær måte å finne idealvekten på? Vi skal også se på hvordan en regner ut dette, samt hva en normal BMI er, og ikke minst hva du bør veie.

  bmi kalkulator kvinne

  Hva er BMI?

  BMI er en engelsk forkortelse for Body Mass Index. På norsk brukes til tider begrepet KMI, som da er en forkortelse for Kroppsmasseindeks. En slik utregning fremstiller ofte mengden kroppsfett hos et individ, ved å kombinere høyde og vekt i en BMI formel.

  En KMI kalkulator vil altså gi deg et mer presist syn på idealvekt. Dersom du er 2 meter høy, så sammenlignes du ikke med individer på 180 cm lenger. Din høyde blir nemlig regnet med. Det sier seg selv at en person som veier over 100 kg ikke nødvendigvis er overvektig, selv om en person med gjennomsnittshøyde ville ha vært det.

  Dette har ført til at det er BMI Norge bruker først og fremst som et mål på hva en sunn og normal vekt i forhold til høyde er. Fedme er tross alt et problem som kan medføre andre seriøse helseproblemer, slik at en normalvekt er et ønskelig resultat. En BMI skala gir deg et fornuftig mål for å gå ned i vekt i henhold til din kroppstype.

  bmi kalkulator mann

  Hvordan regne ut BMI?

  Dersom du skal regne BMI er formelen i grunn ganske enkel. Du kan selvfølgelig benytte en kalkulator, men det er også mulig å benytte en rask formel for utregning av BMI.

  Formel for BMI er som følger: vekt (kg) / høyde (m)2

  En skal altså her dele vekten i kilogram på høyden i meter (da ganget med seg selv). Det er denne BMI utregning de aller fleste skal følge. En kalkulator for BMI er nok enklest å bruke, mye på grunn av det faktum at barn følger andre retningslinjer.

  KMI for barn kalles ofte bare Iso-KMI. Dette målet viser hvilken verdi hos barn som tilsvarer verdien hos voksne. Det er verdt å merke seg at denne kun definerer hva overvekt er, og det er dermed ikke fremstilt noen idealvekt for barn gjennom denne formelen.

  Utregning BMI

  Hva er normal BMI?

  Normal BMI, eller idealvekt som det ofte kalles, har verdier på mellom 18,5 og 25. En mann på 205 cm og 100 kg havner for eksempel på en verdi på 23,8, noe som er regnet som normalt. Den samme verdien vil en kvinne på 160 cm og 61 kg oppnå. Begge er altså regnet som sunne individer i henhold til en BMI tabell.

  Men hva er normal BMI for kvinner kontra menn egentlig? Fettet i kroppen, da nærmere bestemt fettprosenten, er en viktig indikator for hvorvidt mennesker blir utsatt for diabetes for eksempel. Realiteten er derimot at en BMI-kalkulator ikke alltid er helt presis her, da fett manifesterer seg annerledes i kvinner og barn.

  Det er dermed ikke nødvendigvis slik at BMI for en mann er relevant for en kvinne og vice versa, selv om målet i de fleste tilfeller altså virker. En BMI utregning menn bruker sier for eksempel ingenting om at menn gjerne utvikler diabetes ved lavere verdier enn hva kvinner gjør.

  Samtidig vil en BMI test med alder også vise noe feil resultater i henhold til idealvekt og fettprosenter. Det er ganske enkelt fordi en eldre person vil ha en høyere fettprosent. På denne måten kan en person som tilsynelatende faller innenfor den normale BMI fortsatt være utsatt for diverse livsstilssykdommer.

  kalkulator bmi

  BMI test gjennomsnittsvekt Norge

  I Norge er gjennomsnittshøyden for menn og kvinner respektive 180 cm og 165 cm. Gjennomsnittsvekten ligger på rundt 84 kg for menn og 67,5 kg for kvinner. Dersom en regner ut BMI på gjennomsnittsnordmannen får en følgende resultater:

  • Menn: 84 / 180(2) = 25,9

  • Kvinner: 67,5 / 165(2) = 24,8

  Med andre ord er altså norske menn i snitt regnet som overvektige i henhold til BMI. For kvinner er resultatet at de akkurat klarer å presse seg inn i idealvekten. Siden høyden ikke er så mye å gjøre med, hva er idealvekt for gjennomsnittshøyden til nordmenn?

  • Idealvekt menn 180 cm: For å havne på 21,75 i BMI (midt i mellom idealvektmålene 18,5 og 25), så er menn nødt til å ha en vekt på

   70 kg. Dette er altså 14 kg under det en gjennomsnittsmann i Norge i dag veier.

  • Idealvekt kvinner 165 cm: For å havne på 21,75 i BMI (midt i mellom idealvektmålene 18,5 og 25), så er kvinner nødt til å ha en vekt på

   59 kg. Dette er altså 8,5 kg under det en gjennomsnittskvinne i Norge i dag veier.

  Merk at målene derimot altså ikke tar høyde for forskjell i fettprosenten mellom kvinner og menn. Alder er heller ikke inkludert. Snittvekten er for menn og kvinner over 18 år, mens BMI kalkulator for alder under 20 år ikke er regnet nøyaktig nok for bruk. Overvekt og BMI har naturligvis et åpenbart forhold, men det er viktig å benytte dette som en pekepinn og ikke en absolutt fasit.

  bmi barn

  Hvor mye bør jeg veie?

  Både overvekt og undervekt er alvorlig, og dette bør ikke tas lett på. Allikevel er altså hverken BMI overvekt eller BMI undervekt nødvendigvis absolutte fasiter. BMI for barn, kvinner, og eldre representerer ikke nøyaktige resultater. Der BMI sitt hovedformål er å si noe om fettprosenten i kroppen, så gjør den ikke alltid en optimal jobb her. Allikevel er den en god mal å følge, selv om den altså ikke er fasiten.

  Det er fort gjort i disse dager å se til modeller og kjendiser. Ved å sammenligne egen kropp mot disse individene, så kan enhver fettprosent føles som om en bikker over i overvekt. Realiteten er derimot svært annerledes ifølge forskning. Mannens kroppsvekt bør nemlig bestå av mellom 10 og 18 % fett, mens kvinnens bør ha mellom 18 og 25 % fett. Kroppen trenger ganske enkelt og greit nok fett.

  utregning bmi

  Kroppsmasseindeks er en fornuftig mal

  Med det sagt er kroppsmasseindeks en fornuftig mal å følge for å se forholdet mellom høyde og vekt. En BMI på over 25 er ikke alltid tegn på overvekt, men statistikken tilsier for eksempel at en BMI på over 30 bør tas alvorlig. Ved å benytte en kalkulator for BMI kan du finne ut av hvorvidt du er i faresonen og hvilken vekt du bør strekke deg mot.

  En høyde vekt kalkulator, som BMI i bunn og grunn er, fungerer som en praktisk måte å finne hvilken gjennomsnittsvekt menn og kvinner bør inneha. Med unntak av kroppsbyggere, som kalkulatoren ikke virker for overhodet, så er det kun små forskjeller i fettprosent som fører til avvik.

  Sett bort fra dette er BMI en god vekttap kalkulator, i den forstand at du kan se hvordan du beveger din helsetilstand mot mer forsvarlige områder. En ting er i hvert fall sikkert, og det er at å havne på en BMI verdi innenfor idealvekten, og da gjerne i det lavere sjiktet, betyr at du mest sannsynlig vil kunne oppleve helsefordeler.

  hvordan måle bmi?
  Flyttesalg

  © Sweat.no 2024

  Om oss