Gjennomsnittshøyde Norge - Hvor høye eller lave er "folk flest"?

  Et ofte stilt spørsmål før man møter sin "utkårede" for første gang er; Hvor høy er du? Høyden er noe mange er opptatt av, er man for lav kan det gi komplekser, og det samme hvis man er for høy. Vi vil derfor se nærmere på hva som er den normale gjennomsnittshøyde i Norge. Men hva er normal høyde for menn or kvinner? Hva er snitthøyde i norge?

  black friday banner

  Høyden hos oss mennesker kan spille en rolle i mange ulike settinger, og det er kanskje de som enten er veldig høye eller veldig lave som føler at de blir mest lagt merke til. Hvis man er en kvinne på 1.50 kan man føle seg for lav, og vil kanskje ikke ha oppmerksomhet på det. Er man en kvinne på 1.90 kan man få komplekser for å føle seg for høy i møte med med nye mennesker.

  Gjennomsnittshøyde i norge

  I bunn og grunn er det ikke noe riktig eller galt på hvor høy eller lav man er, men er man et stort stykke unna gjennomsnittshøyden kan det likevel føles vanskelig for noen. For menn derimot er det kanskje mer positivt og maskulint å ha en høyde på 1.94. Ettersom menn og kvinner er ulike fysisk av natur er også gjennomsnittshøyde menn Norge og gjennomsnittshøyde jenter Norge forskjellige. Det som kan være med på å styre hvilken høyde vi får i voksen alder er arv og miljø. Arven kommer med andre ord fra familie og slektninger, har man en veldig høy pappa eller farfar kan det hende at sønnen også blir høy. Når det kommer miljø har det vist seg at miljøfaktorer har 20 prosent å si for slutthøyden. I Norge er prosenten mindre, fordi vi for eksempel ikke har betydelige problemer med underernæring i landet. De fleste som vokser opp i Norge får nok mat, drikke og lever i et sunnere miljø enn for eksempel de fattige barna i Afrika.

  black friday banner

  Gjennomsnittshøyde kvinner Norge

  Selve gjennomsnittshøyden blant kvinner i Norge er på 167 centimeter, dette gjelder alle aldre. I forskning har det vist seg at gjennomsnittshøyden hos 19-åringer av jenter har sunket. Tidligere var Norges 19-åringer blant de 11 høyeste i verden, mens i dag er de på en 24.plass med gjennomsnittshøyden 166, 4 centimeter. Hva som skyldes dette kan være mange ting.

  Norges høyeste kvinne er 1.91 meter høy, og i et intervju gjort av NRK P3 forteller kvinnen som er 22 år at det å være så høy kan by på noen utfordringer. For eksempel at folk skal påpeke høyden hennes, og hun stiller spørsmålstegn ved at man skal påpeke høyde fremfor at en person er veldig liten eller tjukk. I tillegg opplever kvinnen at det å finne en størrelse i klær og sko, utenfor normalen, kan være utfordrende. Og at potensielle kjærester er lavere enn henne, noe som kan være vanskelig. Ikke nødvendigvis for henne, men for en mann fordi de ønsker jenter som er lavere enn dem selv.

  Gjennomsnittshøyde på menn i Norge

  Også hos gutter i alderen 19 år viser forskning til at Norge har falt på verdensbasis. Siden 1985 har gjennomsnittshøyden hos gutter 19 år sunket fra 8.plass til 17.plass på verdensbasis. I dag er den gjennomsnittlige høyden hos 19-årige gutter 180,5 centimeter. Grunnen skyldes blant annet at andre land har hatt vekst i høyden hos gutter i den alderen, og derfor klatret opp på stigen på verdensbasis.

  Normal høyde for menn.

  Samler vi alle aldre hos menn i Norge er gjennomsnittshøyden 1.81 meter.

  Hos menn kan høyden være en utfordring, og da spesielt hos de som er lavere. I studier kommer det frem at normalforholdet mellom menn og kvinner er i gjennomsnitt cirka 15 centimeter i høyde og 15 kilo i tyngde. Dette gjør at kvinner flest ønsker å finne en partner som er større enn seg selv, noe som kommer fra naturens side fordi menn ofte er både lengre og tyngre enn kvinner. Menn på sin side foretrekker kvinner som er lavere enn dem selv. Men hva med menn som er 170 centimeter høye? Menn med denne høyden kan møte på utfordringer i møte med det motsatte kjønn, nettopp fordi mange kvinner ønsker menn som er en del høyere enn dem selv. Merkelig nok kan disse mennene bli sett på som mindre attraktive hos kvinner, selv om kroppen er muskuløs og personligheten bra. For mange kan høyden på mannen assosieres med maskulinitet, beskytte partneren sin og å slåss seg til mektige posisjoner. Det kan også hende at selvtilliten hos menn påvirkes av høyden.

  Norge gjennomsnittshøyde

  En interessant ting er at den generelle gjennomsnittshøyde i Norge, uavhengig av kjønn, har økt med med nesten 10 centimeter fra år 1900 til år 2007. Fra 170 til 179,9 centimeter. Det er ganske mye, og Norges befolkning generelt har blitt høyere. Se også bmikalkulator.

  Den generelle gjennomsnittshøyden i Europa har også øk betraktelig. Forskning viser til at grunner til dette kan være at både kostholdet og kunnskapen har blitt mye bedre siden 1875. I dag har vi også bedre sanitære forhold enn før, noe som påvirker høyden til befolkningen. I Europa er det færre sykdommer som truer barna våre nå enn for 100 år siden, noe forskerne har sett fordi dødeligheten blant barn har sunket.

  På mange måter lever vi sunnere i dag enn før. Likevel er det i mange land en stor økning i BMI og femde hos ungdommer, det samme gjelder i Norge, men økningen her er mindre enn i andre land.

  Kilder:

  Forskning.no https://forskning.no/barn-og-ungdom-overvekt/norske-barn-og-unge-synker-pa-lista-over-verdens-hoyeste/1767955

  Statistisk Sentralbyrå https://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/4-22.html

  black friday banner

  © Sweat.no 2024

  Om oss