Ashtanga yoga - meditasjon i bevegelse

  Ashtanga er en dynamisk yogaform hvor pust og bevegelse synkroniseres i en flyt. Denne type yoga er en kraftfull og fysisk krevende praksis hvor målet er å rense kroppen. Du vil føle deg mer i balanse og få en sterkere tilstedeværelse, både fysisk og mentalt.

  Ashtanga yoga i praksis

  I denne yogaformen forenes pust, bevegelse og meditasjon. Det helhetlige perspektivet har gjort ashtanga til en populær yogastil i Vesten de siste årene. Ordet ashtanga er sanskrit og betyr åtte deler og refererer til de åtte grenene i Yoga Sutras, en viktig tekst innen yogafilosofien. Typisk for ashtanga yoga er at man utfører et visst antall posisjoner i en gitt orden hvor pust og bevegelse synkroniseres i en flyt gjennom en fast rutine av yogastillinger. Hver posisjon anses å forberede kroppen på den neste og bygger opp nødvendig styrke og balanse for å gå videre. Det er viktig å fullføre hver sekvens, og at man følger rekkefølgen til posisjonene. Du lærer å bruke pusten i en flyt med bevegelsene du gjør. Pusten hjelper deg å holde fokus innover og virker rensende på kroppen - det er pusten som driver bevegelsene og ikke omvendt. Bevegelsene skjer i en bestemt rekkefølge med bestemte inn- og ut-pust. Ashtanga yoga er en fysisk krevende yogapraksis som gjør deg fort varm og mange blir overrasket over hvor fort man begynner å svette. Denne yogaformen passer for deg som ønsker en kraftfull og litt tøffere praksis som gir styrke og fleksibilitet. Forbindelsen med pusten og at du hele tiden beveger kroppen gjør at yogapraksisen blir som en meditasjon i bevegelse. Ashtanga yoga fjerner støy og stopper tankene som flyr omkring i hodet ditt. Du vil føle deg deg lettere til sinns, få mer energi og sterkere.

  Bakgrunn

  Ashtanga yoga er basert på flere tusen år gamle skrifter og tradisjoner. Mannen som grunnla ashtanga yoga heter Sri K. Pattabhi Jois (1915-2009) og han var fra India. Jois organiserte ashtanga-systemet til de sekvenser og teknikker vi kjenner idag. Det var ingen i familien til Jois som praktiserte eller var interesserte i yoga, men tolv år gammel fikk han være med på en yogademonstrasjon og forelesning av T. Krishnamacharya. Neste dag begynte han i lære hos T.Krishnamacharya. I to år praktiserte Jois yoga i all hemmelighet hver morgen før han gikk på skolen. I 1930 reiste Jois hjemmefra og bosatte seg i Mysore India, for å studere sanskrit. Etter hvert begynte han å jobbe på Sanskrit College i Maharaja, og han fikk tittel professor i 1953. I 1973 startet han å undervise i egen shala: Ashtanga Yoga instituttet i Mysore. Folk fra hele verden kom hit for å lære ashtanga yoga av Jois. Asthanga-systemet ble så videreført til Pattabhi Jois sitt barnebarn Sharath Jois som nå driver Sharath Yoga Center i Mysore.

  De åtte grenene i ashtanga yoga

  Asthanga sine åtte grener henger naturlig sammen og er gjensidig avhengige av hverandre. De fire første er eksterne grener og når man har etablert et solid fundament i disse, vil de fire siste interne grenene gradvis utvikle seg over tid.

  Disse åtte grenene er:

  1) Yamas - etiske retningslinjer for hvordan du bør møte verden rundt deg.

  2) Niyamas – personlige leveregler for din egen utvikling.

  3) Asanas – fysiske yogastillinger som bidrar til å balansere kroppen.

  4) Pranayama – pusteteknikker hvor du lærer å kontrollere den vitale energien.

  5) Pratyahara – fokus på å trekke sansene innover.

  6) Dharana –konsentrert tilstedeværelse. Hvis du forestiller deg at alle tanker er som små bølger på et hav, kan konsentrasjon være å samle alle de små bølgene til en stor.

  7) Dhyana – meditasjon.

  8) Samadhi – indre fred hvor kropp og sjel blir i ett med alt rundt oss og inni oss.

  Hvem passer ashtanga yoga for?

  Ashtanga yoga egner seg for alle, uavhengig av form og alder. Du trenger ikke noen forkunnskaper om yoga eller være myk i utgangspunktet. Denne yogaform kan praktiseres av både nybegynnere og erfarne. Alle bevegelsene har flere nivåer og yogaen kan tilpasses din kropp. Det vil kunne ta tid å finne flyten, men du vil utvikle deg fra gang til gang og dermed raskt se fremgang hvor du hele tiden jobber deg fremover mot fysisk og åndelig klarhet. Det positive med yoga er at alle lykkes, basert på sitt nivå. Ashtanga yoga er både gøy og utfordrende. Når man har lært seg alle bevegelsene tenker man ikke lenger på hva man gjør, og hele sekvensen blir en meditasjon. Etter hvert som du bygger styrke og blir mykere kan du gå dypere inn i stillingene og strekke mer. Ashtanga yoga handler ikke om prestasjon. Lytt til kroppen din og vær tålmodig.

  Fordeler med ashtanga yoga

  I ashtanga yoga brukes du kroppen som et redskap til å mestre åtte trinn gjennom å praktisere yogastillinger og pusteteknikk. Du vil rense kroppen og få et roligere sinn når du praktiserer på denne måten. Ashtanga yoga øker blodsirkulasjonen, gir økt kroppsbevissthet, bygger styrke og gjør deg mer fleksibel. Gjennom å bruke pusten lærer du å gi slipp på spenninger og stress som bygger seg opp i hverdagen. Dette vil gi deg en indre ro. Ashtanga yoga ses på som både en filosofi og en systematisk praksis som søker å veilede enkeltindividet mot god, helhetlig helse og velvære.

  Utstyr til ashtanga yoga

  Praktiserer du ashtanga yoga så vil du ha best utbytte av en yogamatte med en kompakt form samtidig som den virker støttende. Ofte vil disse yogamattene være noe tyngre enn andre matter. En god yogamatte skal gi deg god kroppskontroll og et sikkert fotfeste under alle øvelsene slik at du kan ha full fokus på yogapraksisen. På grunn av at ashtanga yoga er en dynamisk, fysisk yogastil som fort gjør at du svetter og blir varm, anbefales det å ha lite klær. Dette kan for eksempel være en kort yogashorts eller en 3/4-tights og en sports-BH eller treningstopp. Plaggene bør være myke og elastiske. Mange liker også å ha med et eget yogahåndkle eller yogaklut i aktive yogaformer hvor man svetter mye.

  © Sweat.no 2022

  Om oss