Hvor mye vann om dagen?

  Vann er den beste tørstedrikken, og bør være det du drikker når du er tørst. Vi kan klare oss uten mat i flere uker, men uten vann overlever vi kun i noen få dager. Å drikke nok og mye vann hver dag er viktig av flere kroppslige grunner, men det er heller ikke bra å drikke for mye vann.

  Ettersom kroppen vår ikke klarer å lagre vann trenger vi påfyll av vann hver dag, for å ersatte væsketap fra lunger, hud, urin og avføring. Vann har flere kroppslige funksjoner. Kroppen vår trenger vann for å regulere kroppstemperaturen gjennom svetting, smøring av leddene vår og å bidra til å bedre fordøyelsen. Vannet frakter også næring og oksygen til cellene i kroppen vår. Vann inneholder viktige mineraler som har en funksjon om å hydrere kropp og hud hos oss mennesker. Å drikke nok vann hver dag er viktig for å holde huden hydrert og fin.

  Kroppen vår består av 50 til 75 prosent vann. Hvis vi sammenligner med grønnsaker består eksempelvis en avocado av 70 prosent vann, mens en potet består av 78 prosent vann. I en menneskekropp utgjør vann basisen i blodet, fordøyelsessafter, svette og vannet oppbevares i muskler, fett og bein.

  Hvor mye vann skal man drikke om dagen?

  Hvor mye vann om dagen man bør drikke er avhengig av hvor store vi er, forbrenningen vår, klimaet vi oppholder oss i, maten vi spiser og aktivitetsnivået vårt. En idrettsutøver har et større væsketap i løpet av dagen enn en "vanlig mann" som sitter stillesittende på jobb, kjører eller tar kollektivt hjem og kun går en tur om ettermiddagen og kvelden. På de varmeste dagene om sommeren trenger vi også mer vann enn på en kald vinterdag. Hos de fleste personer blir nærmere 80 prosent av væskebehovet dekt gjennom drikke, mens 20 prosent får vi gjennom mat.

  Så hvor mange liter vann om dagen bør menn og kvinner egentlig drikke? I følge European Food Safety Authority (EFSA) er det anbefalt at kvinner får i seg to liter vann om dagen, mens menn er anbefalt å drikke to og en halv liter vann per dag. Eldre personer er anbefalt å drikke cirka to liter per dag. Barn og ungdom fra 0 til 13 år har ulike anbefalinger, hvor inntaket bør være mellom én til to lider fra man er ett år gammel.

  Hvor mange glass vann om dagen?

  Hvis vi legger sammen den væsken menn og kvinner trenger daglig, fra både mat og drikke, tilsvarer dette for kvinner 27 desiliter eller 11 glass. For menn tilsvarer dette 37 desiliter eller cirka 15 glass for menn. Igjen må vi huske at 20 prosent av væskeinntaket daglig er fra mat.

  Selv om vann er viktig og bra, er det likevel viktig å merke seg at man heller ikke bør drikke for mye vann om dagen. Hvis du har et overdrevent vanninntak vil dette tynne ut saltkonsentrasjonen i kroppen din, som igjen vil føre til alvorlige konsekvenser. Dette kalles vannforgiftning. Forgiftningen er ikke noe som oppstår ofte, men flere idrettsutøvere og militære folk har opplevd dette etter store fysiske anstrengelser. Her har svetten vært høy, væsketapet stort og man kan fort tenke at "nå er det viktig å få i seg nok væske".

  Når det gjelder antall glass vann vi bør drikke om dagen er dette blitt forsket på. Tidligere forskning på området har funnet at vi får i oss det vi trenger av nødvendig væske gjennom juice, melk og andre drikker. En studie fra 2002 testet ut den eldre anbefalingen om at man bør drikke åtte glass vann om dagen. Resultatene fra denne forskningen, publisert av American Journal of Psychology, fant at vanlige voksne personer som bor i tempererte klimaer og ikke gjennomfører anstrengende aktiviteter ikke trenger så mye vann. Konklusjonen i forskningen var at en voksen person med normal helse kun trenger å drikke vann når de er tørste, men unntaket er pasienter med økt væskebehov, idrettsutøvere, personer som gjennomfører lengre og fysisk anstrengende aktiviteter, og personer som lever under ekstreme forhold.

  Når kjenner vi at vi har drukket for lite?

  For idrettsutøvere er en tommel-finger-regel at hvis urinen er kraftig gul og du tisser lite, da har du drukket for lite. Denne regelen kan også gjelde vanlige mennesker. Men det er noen kjennetegn man kan ha i bakhodet som kan bety at du har drukket for lite. Hvis du ofte plages av hodepine i det daglige, uten å være syk, da er dette et kjennetegn på at du bør drikke mer vann. Lider du av væskemangel kan du få hodepine, nedsatt konsentrasjon, slapphet og også illebefinnende ved de mest alvorlige tilfellene. Drikke du vann jevnlig gjennom dagen kan det være med på å forebygge slike ubehag. Et lite tips kan være å starte dagen med 0,5 liter med vann, før du spiser frokost, da får du i deg tapt væske gjennom dagen og starter dagen med å la kroppen få "slukke tørsten".

  Ettersom vannet styrer alle de kjemiske prosessene i kroppen, er det grunn nok i seg selv til å være nøye på væskeinntaket. Vannet reparerer, vedlikeholder og fornyer celler. Vannet løser opp og frakter næringsstoffer og oksygen rundt i kroppen, og vannet fjerner avfallsstoffer fra cellene. Vannet bryter også ned fett og regulerer kroppstemperaturen vår. Dette er grunner nok i seg selv til å holde kroppens væskebalanse vedlike og konstant. Drikker du for lite gjennom dagen eller lider av for store væsketap gjør det at konsentrasjonen av ulike emner i blodet forandres og en mange prosesser forstyrrer. Da blir det vanskeligere for kroppen og blant annet utnytte næringsstoffene vi får inn gjennom mat, og nyrenes funksjon reduseres.

  Med andre ord; Drikk nok vann gjennom dagen, men alt med måte.

  © Sweat.no 2022

  Om oss